Uređaj nije podržan! Pitanja i odgovori.

Uvjeti korištenja Vip NOW usluge

Natrag na početnu

Uvjeti korištenja - mobilna

  1. Uvjeti korištenja za uslugu "Vip NOW"
   1. Usluga „Vip NOW" (dalje u tekstu Usluga) dostupna je za aktivaciju Vip mobilnim pretplatnicima, Vip poslovnim korisnicima i Vip korisnicima na bonove koji koriste sljedeće tarife:
   Vip pretplatničke tarife:
   Bez granica S, M, L, XL, XXL
   Bez Granica S+, M+, L+, XL+, XXL+
   Bez granica S+, M+, L+, XL+, XXL+
   Internet bez granica XS, S, M, L
   Mobilni Internet S, M, L, XL
   Vip mobilni Internet S, M, L, XL
   Nova Savršena
   Ideal start
   Step i Tango
   Bez limita 50/55/111
   Savršena
   Vip Ideal 50
   Smart HGSN
   Vipme ideal
   Sve za mene 30/75/150
   Start 25/25+
   Easy + promo
   Vip Ideal promo
   Model 25 i 50
   Ideal Start+
   Mobilna S, M, L
   Mobilni Net S, M, L
   Mobilna Junior
   Mobilna S+
   Mobilna Start

   Vip poslovni korisnici:
   Bez Granica S+ Biz, Bez Granica M+ Biz, Bez Granica L+ Biz, Bez Granica XL+ Biz, Bez Granica XXL+ Biz, Bez Granica EU+ Biz
   Bez granica S VPN, Bez granica M VPN, Bez granica L VPN, Bez granica XL VPN, Bez granica XXL VPN
   Bez Granica S+ VPN, Bez Granica M+ VPN, Bez Granica L+ VPN, Bez Granica XL+ VPN, Bez Granica XXL+ VPN
   Bez limita 55 VPN, Bez limita 111 VPN, Bez limita 222 VPN, Bez limita 444 VPN, Bez limita 669 VPN
   Business Basic, Business Profi, Business Exclusive
   Business START, Business STANDARD, Business ADVANCED, Business EXPERT, Business PRESTIGE
   Komplet 100 VPN, Komplet 200 VPN, Komplet 400 VPN, Komplet 600 VPN
   Nova Savršena Biz, Savršena Biz
   Start 25 + VPN, Start + VPN, VPN Business Easy promo, Sve za posao 30, Sve za posao 75
   Step VPN, Tango VPN, Swing VPN
   VPN Gold, VPN Premium, VPN po mjeri
   VPN 30, VPN 50, VPN 100
   INA Komplet VPN, INA po mjeri, Siemens VPN tarifa, Siemens podatkovna tarifa, Special Enterprise Bundle VPN, Special Enterprise Bundle Data
   Dnevni Internet 1 GB, Dnevni Internet 5 GB, Dnevni Internet 10 GB, Dnevni Internet 20 GB, Dnevni Internet 30 GB, Dnevni Internet S, Dnevni Internet M, Dnevni Internet L, Biz Mobilna S, Biz Mobilna M, Biz Mobilna L, Biz Mobilna XL, Biz Mobilni Net S, Biz Mobilni Net M, Biz Mobilni Net L


   Vip korisnici bonova:
   Hoću Vip
   Hoću Fiksnu
   Vipme call
   Hoću Sve
   Hoću SMS
   Vipme send
   Za dvoje
   International
   Hoću fiksnu plus
   Hoću sve plus
   Hoću vip plus
   Hoću sms plus
   Hoću sve plus PROMO
   Vipme Start
   Non Stop
   Non Stop+
   miniZakon
   Zakon!
   Loodilo
   Za Zen
   Za Chill
   Za Snap
   Za Ziv


   Vipme Broadband
   Vipme Internet dnevna tarifa

   2. Svi korisnici Vip mobilnih pretplatničkih tarifa, Vip poslovnih tarifa ili korisnici Vip tarifa na bonove koji aktiviraju Vip NOW uslugu ostvaruju pravo na promotivnu pogodnost 10 kuna popust na mjesečnu naknadu. Navedena promotivna pogodnost omogućuje svim Vip NOW korisnicima 100% popusta na prvu mjesečnu naknadu, te popust od 10 kuna na mjesečnu naknadu sljedeća 23 mjeseca korištenja Vip NOW usluge.
   Promotivnu ponudu 10 kuna popust na mjesečnu naknadu nije moguće kombinirati sa prije ostvarenim Vip NOW promotivnim ponudama.
   Promotivna ponuda 10 kuna popust na mjesečnu naknadu važeća je za prvu aktivaciju Vip NOW usluge.
   Nakon isteka promotivne ponude 10 kuna popust na mjesečnu naknadu, obračunati će se naknada za uslugu sukladno važećem Cjeniku.
   Iznos mjesečne naknade obračunava se proporcionalno danima korištenja usluge tijekom obračunskog razdoblja za Vip pretplatničke tarife i Vip poslovne korisnike. Za korisnike Vip tarifa na bonove usluga je aktivna 30 dana od uključenja za što će se naplatiti mjesečna naknada ukoliko korisnik nema aktivnu promociju. Usluga će se produljiti na novih 30 dana ukoliko korisnik ima dovoljno novaca na računu ili je sam ne deakivira.
   Promotivna pogodnost traje do 31.08.2018. godine.


   Nakon aktivacije Vip NOW usluge te ostvarivanje prava na promotivnu ponudu 10 kuna popust na mjesečnu naknadu, u slučaju deaktivacije Vip NOW usluge nije moguće iskoristiti promotivnu ponudu 10 kuna popust na mjesečnu naknadu ponovnom aktivacijom usluge.
   Za korisnike Vip tarifa na bonove usluga je aktivna 30 dana od uključenja za što će se naplatiti mjesečna naknada ukoliko korisnik nema aktivnu promociju. Usluga će se produljiti na novih 30 dana ukoliko korisnik ima dovoljno novaca na računu ili je sam ne deaktivira. Promotivna pogodnost traje do 31.08.2018. godine.
   Svim korisnicima koji u razdoblju od 01.04.2017. i traje do 31.08.2018. aktiviraju Vip NOW uslugu omogućuje se promotivno korištenje Streaming opcije bez limita. Promotivna pogodnost omogućuje 100% popusta na mjesečnu naknadu Streaming opcije bez limita. Navedenu promociju za Streaming opciju bez limita mogu koristiti novi i postojeći Vip NOW korisnici. Streaming opcija bez limita omogućuje neograničeno korištenje podatkovnog prometa kod reprodukcije sadržaja unutar Vip NOW usluge bez dodatne naplate. Mjesečna naknada za korištenje Streaming opcije bez limita utvrđena je važećim Cjenikom. Streaming opciju bez limita je moguće koristiti sve dok u tarifi ili podatkovnoj opciji postoje preostali MB. Nakon što korisnik iskoristi sve MB iz tarife ili podatkovne opcije, Streaming opcija bez limita će biti onemogućena.

   3. Vip NOW usluga omogućuje pristup određenom televizijskom sadržaju iz Vipnet ponude putem prijemnih uređaja na teritoriju država članica EEA.

   4. Uređaji na kojima se može koristiti Uslugu su smartphone-i, računala te tableti. Uslugu je moguće koristiti samo preko smartphone-a i tableta na Android i iOS operativnom sustavu. Korisnik je dužan prije aktivacije usluge provjeriti raspoloživost usluge za prijemni uređaj na kome namjerava uslugu koristiti (značajke uređaja putem kojih možete koristiti uslugu dostupna je na https://www.vipnow.hr/LandingVip/cesta-pitanja/).
   Korisnik mora osigurati ispravno funkcioniranje prijemnog uređaja. Za korištenje usluge potrebno je sa prijemnim uređajem biti spojen na Internet, imati instaliranu potrebnu aplikaciju te posjedovati dodatne računalne programe, ovisno o prijemnom uređaju. Za korištenje usluge pristupnog uređaja računala na računalo je neophodno instalirati dodatnu aplikaciju, a pri tome je potrebno provjeriti stanje (posebno slobodan prostor te općenitu funkcionalnost prijemnog uređaja).

   5. Uslugu je moguće koristiti u vremenu u kojem je prijemni uređaj spojen na Internet, bez obzira radi li se o spajanju putem mobilnog Interneta, kućnih instalacija, wireless veza ili Hot Spotova. Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge „Vip NOW" potreban kvalitetan pristup Internetu te da korištenje usluge ovisi o nije uvjetima i kvaliteti internetske veze.

   6. Aktivirana usluga automatski će se produžavati za naredni mjesec sve dok korisnik ne zatraži isključenje usluge sukladno točki 11. ovih Uvjeta.

   7. Aktivirana usluga se produžava svaki naredni mjesec za Vip pretplatnike i Vip poslovne korisnike (ukoliko Vip pretplatnik ili Vip poslovni korisnik nije u postupku suspenzije), o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.
   7.1 Aktivirana usluga se produžava svaki naredni mjesec za Vip korisnike bonova ukoliko korisnik ima dovoljan iznos na računu za obnovu usluge, o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.
   8. Detaljne upute vezane za proces registracije i aktivacije usluge „Vip NOW" dostupne su na www.vipnow.hr

   9. Usluga „Vip NOW" može se aktivirati putem web sučelja uz navođenje mobilnog broja telefona koji pripada Vip pretplatničkoj tarifi na kojoj je moguća aktivacija Usluge. Korisnik će prilikom aktivacije usluge dobiti jedinstvenu privremenu lozinku na svoj mobilni broj u svrhu autentifikacije korisničkog računa, osim u slučaju da za prijavu koristi Moj Vip podatke. Uslugu je moguće aktivirati i pozivom na Službu za korisnike na broj 0800 091 091 ili na prodajnom mjestu.

   9.1 Usluga „Vip NOW" se za korisnike Vip poslovnih tarifa može aktivirati isključivo pozivom u Službu za korisnike na broj 0800 77 20, pisanim putem ili na prodajnom mjestu..
   9.2. Usluga „Vip NOW" se za korisnike Vip korisnike bonova može uključiti putem web sučelja uz pružanje mobilnog broja telefona koji pripada Vip tarifi na bonove, slanjem poruke sadržaja VIPNOW na broj 13180 ili pozivom u Službu za korisnike na broj 0800 091 091. Korisnik će prilikom aktivacije usluge dobiti jedinstvenu privremenu lozinku na svoj mobilni broj u svrhu autentifikacije korisničkog računa osim u slučaju da za prijavu koristi Moj Vip podatke.

   10. Za korištenje usluge na prijemnim uređajima s kojima se koriste djeca i maloljetnici, odgovornost je zakonskih zastupnika, kao i onemogućavanje pristupa dijelu sadržaja ovisno o dobnom ograničenju sadržaja i uzrastu djeteta.

   11. Deaktivacija, odnosno otkaz usluge za Vip NOW korisnike Vip pretplatničkih tarifa može se zatražiti pisanim putem ili pozivom Službe za korisnike na 0800 091 091, na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja Vipneta ili slanjem poruke sadržaja NEVIPNOW na broj 13231.
   11.1 Deaktivacija, odnosno, otkaz usluge za Vip NOW korisnike Vip poslovnih tarifa može se zatražiti isključivo pozivom u Službu za poslovne korisnike na broj 0800 77 20, pisanim putem ili odlaskom na prodajno mjesto na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja Vipneta.

   11.2 Deaktivacija, odnosno, otkaz usluge za Vip NOW korisnike Vip bonova može se zatražiti slanjem poruke sadržaja NEVIPNOW na broj 13180, putem web sučelja ili pozivom u Službu za korisnike na broj 0800 091091 na način i u skladu s Općim uvjetima poslovanja Vipneta. Ako korisnik deaktivira uslugu za vrijeme trajanja obračunskog razdoblja (pr. od 17.5 do 17.6.) uslugu će moći koristiti sve do isteka obračunskog razdoblja.

   12. U slučaju promjene tarife na neku od tarifa koje nisu na popisu Vip pretplatničkih mobilnih tarifa, Vip poslovnih tarifa ili Vip tarifa na bonove iz točke 1., Vip NOW će se automatski isključiti, a korisnik više neće imati pravo na korištenje Vip NOW usluge.
   13. U slučaju promjene ugovora (s Vip bonova na Vip pretplatu ili obrnuto, s Vip pretplatničke tarife na Vip poslovnu tarifu ili obrnuto, s Vip bonova na Vip poslovnu tarifu ili obrnuto) usluga Vip NOW će se deaktivirati.
   14. Reaktivacija usluge za Vip pretplatnike i Vip poslovne korisnike je moguća u jednom obračunskom razdoblju.

   15. Uslugu Vip NOW pretplatnik može koristiti na 4 različita prijemnih uređaja, ali maksimalno 1 u isto vrijeme.

   16. Svi televizijski programi i ostali sadržaj kojem se može pristupiti putem „Vip NOW" usluge mogu se koristiti isključivo koristiti u privatne svrhe. Strogo je zabranjeno sadržaj kojem se pristupa putem usluge „Vip NOW" javno prikazivati, dalje prenositi ili na bilo kakav način objavljivati javnosti.

   17. Obzirom da prilikom korištenja usluge „Vip NOW" dolazi do povećanog korištenja podatkovnog prometa , downloada i uploada pretplatnik ima mogućnost u svrhu optimizacije troškova koristiti jednu od sljedećih opcija: ugovaranje većih paketa mobilnog interneta, spajanje preko kućnih instalacija, korištenje već ugovorenih usluge wireless pristupa internetu, besplatnih Hot Spotova itd.

   18. Na sve odnose između Korisnika i Vipneta koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se: Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži
   19. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

   Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.06.2018. godine.