Uređaj nije podržan! Pitanja i odgovori.

Uvjeti korištenja Vip NOW usluge

Natrag na početnu

Uvjeti korištenja - samostalna

1. Usluga „Vip NOW samostalna“ (dalje u tekstu: Usluga) dostupna je za aktivaciju svim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za sklapanje pretplatničkog ugovora.

Uvjeti za sklapanje pretplatničkog ugovora navedeni su u Općim uvjetima poslovanja na www.vipnet.hr.

2. Iznos mjesečne naknade obračunava se proporcionalno danima korištenja usluge tijekom obračunskog razdoblja.

3. Usluga omogućuje pristup određenom televizijskom sadržaju iz Vipnet ponude putem prijemnih uređaja u Hrvatskoj i na teritoriju država članica EEA sukladno uvjetima iz EU uredbe o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu.

4. Uređaji na kojima se može koristiti Uslugu su smartphone-i i tableti s Android i iOS operativnim sustavima, računala, TV uređaji s Android operativnim sustavom, Android TV box, Amazon Fire stick.

Korisnik je dužan prije aktivacije usluge provjeriti raspoloživost usluge za prijemni uređaj na kojem namjerava Uslugu koristiti (značajke uređaja putem kojih je moguće koristiti Uslugu dostupna je na https://www.vipnow.hr/LandingVip/cesta-pitanja/). Korisnik mora osigurati ispravno funkcioniranje prijemnog uređaja. Za korištenje Usluge potrebno je s prijemnim uređajem biti spojen na Internet, imati instaliranu Vip NOW aplikaciju te posjedovati dodatne računalne programe, ovisno o prijemnom uređaju. Za optimalnu kvalitetu slike i usluge preporučuje se minimalna brzina od 2 Mbps.

5. Uslugu je moguće koristiti u vremenu u kojem je prijemni uređaj spojen na Internet, bez obzira radi li se o spajanju putem mobilne ili fiksne mreže, wireless veza ili Hot Spotova. Za korištenje Usluge potreban je kvalitetan pristup Internetu tj. korištenje usluge ovisi o uvjetima i kvaliteti internetske veze korisnika.

6. Aktivirana Usluga automatski će se produžavati za naredni mjesec sve dok korisnik ne zatraži isključenje Usluge sukladno točki 9. ovih uvjeta, ako korisnik nije u postupku suspenzije.

7. Upute vezane za proces registracije i aktivacije Usluge dostupne su na www.vipnow.hr.

8. Uslugu je moguće aktivirati na Vip prodajnom mjestu. Uslugu je moguće ugovoriti sa ili bez ugovorne obveze.

9. Deaktivacija, odnosno, otkaz Usluge može se zatražiti na prodajnom mjestu ili putem službe za korisnike na broju 0800091091. Ako se usluga otkaže za vrijeme trajanja ugovorne obveze, primjenjuju se uvjeti za raskid navedeni na pretplatničkom ugovoru: U slučaju raskida Ugovora prije isteka ugovorenog razdoblja, Pretplatnik se obvezuje platiti mjesečnu naknadu za preostalo razdoblje obveznog trajanja ugovora.

10. Korištenje Usluge na prijemnim uređajima kojima se koriste djeca i maloljetnici, kao i onemogućavanje pristupa dijelu sadržaja ovisno o dobnom ograničenju sadržaja i uzrastu djeteta, odgovornost je njihovih zakonskih zastupnika.

11. Korisnik može koristiti Uslugu na 4 različita prijemna uređaja, ali maksimalno na jednom uređaju u isto vrijeme.

12. Svi televizijski programi i ostali sadržaj kojem se može pristupiti putem Usluge mogu se koristiti isključivo u privatne svrhe. Strogo je zabranjeno sadržaj kojem se pristupa putem Usluge javno prikazivati, dalje prenositi ili na bilo kakav način objavljivati javnosti.

13. Obzirom da prilikom korištenja Usluge dolazi do povećanog korištenja podatkovnog prometa (downloada i uploada), preporuča se korištenje Usluge uz pristup Internetu koji omogućuje veće količine (besplatnog) podatkovnog prometa.

14. Na sve odnose između korisnika i Vipneta koji nisu uređeni ovim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži.

16. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 10.5.2018. godine.