Uređaj nije podržan! Pitanja i odgovori.

Uvjeti korištenja Vip NOW usluge

Natrag na početnu

Uvjeti korištenja - samostalna

Uvjeti korištenja usluge „Vip NOW za korisnike drugih mreža“

1. Usluga „Vip NOW za korisnike drugih mreža“ (dalje u tekstu: Usluga) dostupna je za aktivaciju svim korisnicima koji se registriraju putem internetske stranice www.vipnow.hr bez obzira putem kojeg operatora ostvaruju pristup Internetu.

2. Usluga se naplaćuje putem kreditne kartice, proporcionalno danima korištenja usluge tijekom obračunskog razdoblja. Uslugu nije moguće platiti karticom na rate.

3. Kreditne kartice putem kojih je moguće kupiti Uslugu su Visa, Master Card, American Express i Diners. Nakon uspješne autorizacije i kupovine usluge korisnik će na registriranu email adresu dobiti potvrdu o kupovini Usluge.

4. Usluga omogućuje pristup određenom televizijskom sadržaju iz Vipnet ponude putem prijemnih uređaja u Hrvatskoj i na teritoriju država članica EEA sukladno uvjetima iz EU uredbe o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu.

5. Uređaji na kojima je moguće koristiti Uslugu su smartphone-i i tableti s Android i iOS operativnim sustavima, računala, TV uređaji s Android operativnim sustavom, Android TV box, Amazon Fire stick.
Korisnik je dužan prije aktivacije usluge provjeriti raspoloživost usluge za prijemni uređaj na kojem namjerava Uslugu koristiti (značajke uređaja putem kojih je moguće koristiti Uslugu dostupne su na https://www.vipnow.hr/LandingVip/cesta-pitanja/). Korisnik mora osigurati ispravno funkcioniranje prijemnog uređaja. Za korištenje Usluge potrebno je s prijemnim uređajem biti spojen na Internet, imati instaliranu Vip NOW aplikaciju te posjedovati dodatne računalne programe, ovisno o prijemnom uređaju. Za optimalnu kvalitetu slike i usluge preporučuje se minimalna brzina od 2 Mbit/s.

6. Uslugu je moguće koristiti dok je prijemni uređaj spojen na Internet, bez obzira radi li se o spajanju putem mobilne ili fiksne mreže, wireless veza ili Hot Spotova. Za korištenje Usluge potreban je kvalitetan pristup Internetu tj. korištenje usluge ovisi o uvjetima i kvaliteti internetske veze korisnika.

7. Aktivirana Usluga automatski će se produžavati za naredni mjesec sve dok korisnik ne zatraži isključenje Usluge sukladno točki 10. ovih uvjeta.

8. Upute vezane za proces registracije i aktivacije Usluge dostupne su na www.vipnow.hr.

9. Uslugu je moguće aktivirati putem internetske stranice www.vipnow.hr bez ugovorne obveze.

10. Deaktivacija, odnosno, otkaz Usluge može se zatražiti putem internetske stranice www.vipnow.hr.

11. Korištenje Usluge na prijemnim uređajima kojima se koriste djeca i maloljetnici, kao i onemogućavanje pristupa dijelu sadržaja ovisno o dobnom ograničenju sadržaja i uzrastu djeteta, odgovornost je njihovih zakonskih zastupnika.

12. Korisnik može koristiti Uslugu na 4 različita prijemna uređaja, ali maksimalno na jednom uređaju u isto vrijeme.

13. Svi televizijski programi i ostali sadržaj kojem se može pristupiti putem Usluge mogu se koristiti isključivo u privatne svrhe. Strogo je zabranjeno sadržaj kojem se pristupa putem Usluge javno prikazivati, dalje prenositi ili na bilo kakav način objavljivati javnosti.

14. Obzirom da prilikom korištenja Usluge dolazi do povećanog korištenja podatkovnog prometa (downloada i uploada), preporuča se korištenje Usluge uz pristup Internetu koji omogućuje veće količine (besplatnog) podatkovnog prometa.

15. Na sve odnose između korisnika i Vipneta koji nisu uređeni ovim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži.

16. Vipnet se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i trećima:
• uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke
• u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom radnika Vipneta.

Vipnet neće odgovarati za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida internetske konekcije prilikom korištenja Usluge.

Na korištenje Usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje Usluge.

17. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 07.09.2018. godine.